De priezekas van de Zoezers.Koppiereit (1982-2003). Ol reits reserrefd.